Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » SaethuSaethu

Chwaraeon Saethu

 • Mae chwaraeon saethu’n gampau cystadleuol sy’n profi manwl–gywirdeb a chyflymder
 • Gall ymarfer campau saethu trwy ddefnyddio gwahanol fathau o ddrylliau
 • Mae cofnod diogelwch saethu’n benigamp – mae ganddo’r ffigwr isaf o anafiadau damweiniol o bob math o chwaraeon. Mae hyn oherwydd y rheoliadau llym yn ymwneud â defnyddio drylliau yn y gamp, a’r safon uchel o hyfforddiant ac addysg sydd ei hangen. Rhaid glynu wrth gyfreithiau saethu’n dynn, nid yn unig o dan reolau’r gamp, ond hefyd o dan gyfraith Prydain Fawr
 • Gall saethwyr ifanc ddysgu i ddefnyddio drylliau’n ddiogel ac yn gyfrifol dan gynllun sy’n sicrhau eu diogelwch eu hunain a diogelwch y cyhoedd
 • Fodd bynnag, ni ddylai neb saethu heb sicrwydd yswiriant llawn – mae sicrwydd yswiriant dibynadwy ar gael trwy’r British Association for Shooting and Conservation sy’n darparu sicrwydd llawn ar gyfer damweiniau
 • Mae llawer o wahanol fathau o saethu yn y DU, yn cynnwys saethu colomennod clai a saethu targedau

Saethu pistol

 • Ym mhob digwyddiad pistol, mae cystadleuwyr yn ennill pwyntiau trwy saethu targed â 10 cylch arno
 • Yr enillydd yw’r person sy’n sgorio’r nifer mwyaf o bwyntiau
 • Mae saethwyr pistol yn sefyll ar eu traed a rhaid iddyn nhw ddal a saethu’r gwn gydag un llaw
 • Ceir pwyntiau rhwng un ar gyfer y cylch allanol a 10 ar gyfer y canol (y ’bull’)
 • Mae yna ddigwyddiadau saethu gwahanol – rhai yn 10m, rhai yn 25m a rhai yn 50m, ac mae’r rheolau a’r dulliau saethu yn amrywio ar gyfer pob digwyddiad
 • Mae hefyd targedau trachywiredd ar gyfer 50m a 25m, a thargedau saethu cyflym
 • Er mwyn cymryd rhan mewn saethu, gallet ymuno â chlwb saethu neu faes ymarfer saethu – ceir cannoedd ohonyn nhw yn y DU
 • Mae’r rhan fwyaf o glybiau’n croesawu unrhyw un sydd eisiau dysgu
 • Cer draw i wefan y British Shooting Sports Council sy’n cwmpasu pob disgyblaeth saethu

Saethu colomennod clai

 • Mae saethu colomennod clai yn weithgaredd hamdden a chystadleuol lle mae saethwyr yn ceisio torri disgiau clai sydd wedi cael eu taflu i’r awyr yn gyflym iawn
 • Mae cystadleuwyr yn saethu o amrywiaeth o onglau gwahanol
 • Mae gan saethu colomennod clai draddodiad cryf yng Nghymru ac mae gan Gymru dîm saethu colomennod clai llwyddiannus
 • Os oes gen ti ddiddordeb mewn saethu gallet ymuno â chlwb saethu lleol

A wyddost di…?

 • Mae saethu’n dod â gwaith ac arian i gefn gwlad, ac yn cyfrannu’n sylweddol at economi’r DU – mae 26,300 o swyddi amser llawn yn y DU yn dibynnu’n uniongyrchol ar saethu
 • Mae gan y British Association for Shooting and Conservation fwy na 123,000 o aelodau
 • Mae mwy na miliwn o bobl yn cymryd rhan mewn chwaraeon saethu bob blwyddyn, sy’n fwy na rygbi, hoci ac athletau

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50