Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » RhwyfoRhwyfo

  • Dim ond nofwyr hyderus ddylai geisio rhoi cynnig ar rwyfo
  • Mae rhwyfo’n golygu eistedd tuag yn ôl mewn cwch hir a defnyddio rhwyfau i symud y cwch a’i yrru ymlaen
  • Mae pob aelod o’r tîm rhwyfo – neu griw – yn defnyddio dwy law i dynnu un rhwyf trwy’r dŵr
  • Y ras rwyfo enwocaf oll yw’r cystadlaethau rhwng Rhydychen a Chaergrawnt ar afon Tafwys. Cynhaliwyd y ras gyntaf yn Henley yn 1829
  • Mae sgwlio (sculling) yn fersiwn o rwyfo lle mae’r rhwyfwr yn rheoli dwy rwyf, un ymhob llaw
  • Mae timoedd sgwlio yn cynnwys un, dau neu bedwar aelod; mae criwiau rhwyfo yn cael dau, pedwar neu wyth aelod, gyda neu heb gocs
  • Gallet rwyfo ar ben dy hun, neu mewn tîm gyda hyd at bedwar person arall
  • Mae rasys yn cael eu cynnal dros bellter o hyd at ddau gilomedr. Y cwch cyntaf i groesi’r llinell yw’r enillydd
  • Mae clybiau rhwyfo yn ffordd wych o gymryd rhan mewn chwaraeon a chwrdd â phobl newydd

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50