Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » PlDroed AmericanaiddPêl–droed Americanaidd

Mae pêl–droed Americanaidd yn gamp tîm cystadleuol. Nod y gamp yw symud y bêl tuag at fan pen (’end zone’) y tîm arall er mwyn sgorio pwyntiau.

Gellir symud y bêl yn ei blaen gan ei chario, ei thaflu neu ei rhoi o’r naill aelod o’r tîm i’r llall. Rwyt ti'n sgorio pwyntiau mewn nifer o ffyrdd gwahanol – er enghraifft, trwy gario’r bêl dros y llinell gôl, taflu’r bêl i chwaraewr arall sy’n sefyll dros y llinell gôl neu gicio’r bêl trwy'r pyst gôl. Y tîm buddugol yw’r un â’r nifer mwyaf o bwyntiau ar ddiwedd y gêm.

Cafodd pêl–droed Americanaidd ei dyfeisio yn yr Unol Daleithiau, ac mae’n gamp hynod boblogaidd yno. Dyw pêl–droed Americanaidd ddim yn cael ei chwarae’n eang yn y DU, ond mae’n gamp sydd ar dwf mewn prifysgolion a phlant iau.

Ar hyn o bryd, mae chwe thîm pêl–droed Americanaidd yng Nghymru:

Mae dau dîm Youth Flag:

  • The South Wales Rebellion
  • The Newport City Saints

Mae hyn yn golygu eu bod yn chwarae pêl–droed Americanaidd di–gyffyrddiad, ac maen nhw hefyd yn rhoi cyfle i bobl 12–17 oed gymryd rhan.

Mae dau dîm o brifysgolion yng Nghymru:

  • The Cardiff Cobras
  • Y Tarannau Aberystwyth

Bob blwyddyn, mae’r ddau dîm hyn yn chwarae yn erbyn ei gilydd i ennill y Welsh Bowl.

Mae dau dîm ’Senior Kitted’:

  • The Chester Romans
  • The South Wales Warriors

Os wyt ti eisiau chwarae pêl–droed Americanaidd neu eisiau gwylio neu gefnogi gêm gweler y manylion cysylltu isod.

A wyddost ti…?

Pêl–droed Americanaidd yw’r gamp fwyaf poblogaidd yr Unol Daleithiau o ran nifer y gwylwyr.

Mae gêm pencampwriaeth pêl–droed Americanaidd, sef y Super Bowl, yn cael ei gwylio gan bron i hanner poblogaeth yr Unol Daleithiau.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50