Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Pl-RwydPêl-Rwyd

 • Mae pêl–rwyd yn cael ei chwarae ar gwrt caled gyda hŵps ar y ddau ben a phêl i’w thaflu, sy’n eithaf mawr, ond ychydig yn llai na phêl–fasged neu bêl–droed
 • Mae’n cael ei chwarae gan ddau dîm o saith chwaraewr
 • Mae pêl–rwyd yn cael ei chwarae’n bennaf gan fenywod, er bod timau dynion a chymysg yn dod yn fwyfwy poblogaidd
 • Nod y gamp yw sgorio trwy saethu’r bêl i mewn i un o’r hŵps
 • Y tîm sy’n sgorio’r nifer mwyaf o goliau ar ddiwedd y gêm sy’n ennill
 • Mae cwrt pêl–rwyd wedi’i rhannu’n ddau draean
 • Mae hanner cylch ar bob pen o’r cwrt, ac o’r hanner cylch hwnnw mae’n rhaid sgorio saethiadau
 • Mae’r traeanau’n dangos lle y gall chwaraewyr ym mhob tîm symud
 • Mae’r rheolau’n llym ac mae chwaraewyr yn cael eu cosbi os ydyn nhw’n symud y tu allan i’w man penodedig
 • Dyw rheolau pêl–rwyd ddim yn caniatáu i chwaraewyr gymryd mwy nag un cam tra bod y bêl yn eu meddiant. Os yw rhywun yn taflu’r bêl atat ti, rhaid i ti beidio â symud, er y gallet droi (gan gadw un troed yn yr unfan) er mwyn dewis rhywun i daflu’r bêl ato
 • Ni yw'r bêl yn cael ei ddal gan un chwaraewr am fwy na thri eiliad
 • Ni all fownsio’r bêl
 • Yr unig ffordd i symud y bêl tuag at y gôl yw ei thaflu i aelod arall o’r tîm
 • Gall y chwaraewyr eraill redeg o gwmpas i safleoedd gwell tra bod y bêl gen ti yn dy ddwylo
 • Mae pêl–rwyd yn gamp ddi–gyffyrddiad
 • Mae hyn ei gwneud yn anodd amddiffyn – rhaid i chwaraewyr fod o leiaf dair troedfedd i ffwrdd i amddiffyn
 • Os yw rhywun yn cyffwrdd â chwaraewr, rhoddir y bêl i’r tîm arall
 • Gall dynion a menywod gystadlu yn erbyn ei gilydd yn deg oherwydd nad yw rheolau’r gêm yn caniatáu i gryfder dynion fod yn fantais, er y gall taldra dynion fod yn fantais gyda safle saethu goliau
 • Gallet gymryd rhan mewn pêl–rwyd yn yr ysgol neu glwb lleol – cysyllta â’r ganolfan chwaraeon lleol am fwy o wybodaeth

A wyddost ti…?

 • Pêl–rwyd yw’r gamp fwyaf poblogaidd i fenywod yng Nghymru, o ran niferoedd y bobl sy’n chwarae
 • Timau pêl–rwyd gorau’r byd yw Awstralia a Seland Newydd

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50