Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Pl FoliPêl Foli

 • Mae pêl foli yn gamp lle mae dau dîm yn bwrw pêl ag aer ynddi gyda’u dwylo dros rwyd uchel sy’n eu gwahanu
 • Mae chwe chwaraewr ym mhob tîm a gall chwaraewyr fod yn un–rhyw neu’n gymysg
 • Y nod yw sgorio pwyntiau trwy geisio taro’r cwrt ar yr ochr arall i’r rhwyd neu thrwy wneud i’r tîm arall fethu â dychwelyd y bêl
 • Mae’r timau’n bwrw’r bêl yn ôl ac ymlaen, gan sgorio pwynt os yw’r bêl yn taro cwrt y tîm arall, os yw tîm yn cyflawni gwall neu os ydyn nhw’n methu â dychwelyd y bêl 
 • Gall y tîm geisio deirgwaith i  roi’r bêl dros y rhwyd, ac os ydyn nhw’n methu, bydd y tîm arall yn ennill pwynt
 • Ar ôl serfio’r bêl ni ddylai’r gwrthwynebwyr ddefnyddio mwy na thri ergyd ymhlith ei gilydd i roi’r bêl yn ôl dros y rhwyd
 • Rwyt yn sgorio ‘ace’ trwy serfio’r bêl sy’n glanio yng nghwrt y tîm arall heb i neb gyffwrdd â hi
 • Mae pêl foli yn cael ei chwarae ar gyrtiau 18 medr o hyd a 9 medr o led, wedi’u rhannu’n ddau gwrt 9 medr x 9 medr gan rwyd yn y canol
 • Mae tri chwaraewr yn sefyll mewn rhes yn y cefn a thri chwaraewr mewn rhes yn y blaen
 • Ar ôl i dîm ennill y serf, mae’n rhaid i aelodau’r tîm gyfnewid lle fel bod y chwaraewyr yn symud mewn cyfeiriad clocwedd ac yn newid safle yn barhaus wrth chwarae
 • Mae cyrtiau’r tîm wedi’u hamgylchynu gan ardal o’r enw ‘rhanbarth rhydd’ – mae hyn yn 2 fedr o led a gall y chwaraewyr fynd i mewn a chwarae ynddi ar ôl i’r bêl gael ei serfio
 • Pwynt uchaf y rhwyd yw 2.43m uwchben y ddaear mewn cystadlaethau dynion a 2.24m ar gyfer menywod
 • Mae pêl foli’n gamp fywiog iawn ac yn darparu lefel wych o ymarfer corff aerobig oherwydd dy fod yn symud trwy’r amser
 • Mae hefyd yn gwella cydsymud rhwng y llygaid a’r dwylo 
 • Os wyt ti eisiau cymryd rhan mewn pêl foli, mae llawer o glybiau a sefydliadau ar hyd a lled Cymru. Gall y Welsh Volleyball Association dy roi mewn cysylltiad â’r clwb agosaf

A wyddost di…?

 • Mae pêl foli yn un o gampau mwyaf poblogaidd y byd
 • Mae pêl foli dan do a phêl foli traeth yn gampau Olympaidd
 • Mae pêl foli’n arbennig o boblogaidd mewn gwledydd Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau, Canada, Tsieina a rhannau eraill o Asia, Brasil a Rwsia
 • Ar wahân i bêl foli sy’n cael ei chwarae ar gyrtiau caled, ceir hefyd bêl foli traeth, pêl foli tywod dan do, pêl foli eisteddog, pêl–foli pobl ddall a phêl foli naw bob ochr fel yr amlinellir gan y FIVB (Fèdèration Internationale de Volleyball)

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50