Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Pl FasgedPêl Fasged

Mae pêl fasged yn gêm tîm cyflym y mae bechgyn a marched yn chwarae.

Mae pum chwaraewr ar bob tîm, ond mewn sgwad lawn ceir 12 chwaraewr s'n amnewid cymaint o weithiau ag sydd angen yn ystod y gêm.

Mae chwaraewyr yn symud pêl o gwmpas y cwrt trwy ei phasio, ei thaflu, ei rolio neu'i driblo Mae timoedd yn ennill pwyntiau drwy daflu'r bêl i mewn i fasged y tîm arall. Y tîm sy'n sgorio'r nifer mwyaf o bwyntiau sy'n ennill.

Timoedd cenedlaethol Cymru yw:

  • Dynion Hŷn
  • Merched Hŷn
  • Bechgyn dan 18
  • Merched dan 18
  • Bechgyn dan 16
  • Merched dan 16
  • Bechgyn dan 14
  • Merched dan 14

Digwyddiadau a chystadlaethau pêl fasged

Mae sefydliad o'r enw Let Me Play Basketball yn cynnal sawl digwyddiad trwy gydol y flwyddyn gan gynnwys y 'Summer Hoops Camp' ac 'Elite Players Pro Development Camp'.

Am wybodaeth bellach am sut i gymryd rhan, edrycha ar wefan Let Me Play.

Pêl Fasged Cadair Olwyn

Mae rheolau pêl fasged cadair olwyn yn debyg i bêl fasged gyda phum chwaraeydd ar bob tîm.

Mae pedair adran gan dîm Prydain Fawr yn ogystal â chynghrair merched.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50