Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Nofio ac Achub BywydNofio ac Achub Bywyd

  • Y pedwar prif ddull o nofio yw: nofio yn dy flaen (front crawl), dull broga, dull cefn a dull rhydd. Mewn cystadlaethau dull rhydd, gall nofwyr ddewis y dull sy’n well ganddynt
  • Mae gan y rhan fwyaf o byllau nofio a chanolfannau hamdden leol glybiau nofio ac achub bywyd i ymuno â nhw
  • Mae achub bywyd yn gymhwyster cydnabyddedig, felly gwna'n siŵr fod y person sy’n dy ddysgu yn hyfforddwr cymwys
  • Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn darparu cyfle i blant a phobl ifanc 16 oed ac iau yng Nghymru i nofio am ddim yn ystod gwyliau’r ysgol

Nofio Cydamseredig (Synchronised)

  • Mae rhwng dau ac wyth o nofwyr yn ffurfio tîm nofio cydamseredig, ac yn perfformio dawns dull bale i gerddoriaeth ac yn cael eu barnu yn ôl eu cydamseriad, symudiadau a'r dawnsdrefn

Deifio

  • Mae clybiau deifio mewn llawer o byllau nofio a chanolfannau hamdden a gallet ymuno â’r rhain
  • Wrth i ti ddod yn ddeifiwr mwy profiadol, byddi di'n meistroli sgiliau fel trosbennau (somersaults) a throelli

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50