Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n HeiniChwaraeon a Chadw'n Heini

Chwaraeon Awyr Agored

Mae chwaraeon awyr agored yn ffordd wych o gadw’n heini ac iachus a chael hwyl hefyd. Bydd nifer o bobl ifanc wedi dysgu rhai chwaraeon awyr agored yn yr ysgol – ond mae yna lawer mwy medri di ei wneud yn dy amser rhydd. Bydd yr adran hon yn canolbwyntio ar y chwaraeon awyr agored mwyaf poblogaidd.

Chwaraeon Dan Do

Nid yw bob chwaraeon yn cymryd lle tu allan bob tro. Gellir gwneud llawer dan do hefyd, ac mae rhai chwaraeon a wneir dan do yn unig. Mae chwaraeon dan do yn fwyfwy poblogaidd, yn enwedig gan fod hynny’n golygu bod posib chwarae heb gael dy wlychu gan y glaw! Mae’r adran hon hefyd yn ystyried y nifer o chwaraeon dan do y gallet geisio yn dy amser rhydd.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50