Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » HwylioHwylio

  • Dylid ymarfer hwylio dim ond os wyt ti'n nofiwr cryf
  • Y ffordd orau i ddechrau hwylio yw trwy glwb lle gallet ti ddilyn cwrs hyfforddi llawn gan hyfforddwr cymwys
  • Y ffordd hawsaf i ddechrau hwylio yw trwy gychwyn gyda chwch bach fel dingi neu hyd yn oed trwy hwylfyrddio. Unwaith i ti feistroli'r technegau llywio sylfaenol gallet symud i gychod mwy
  • Gall hwylio ar lynnoedd ac ar y môr agored
  • Gall hwylio’n unigol neu mewn timoedd a elwir yn griwiau
  • Mewn cystadlaethau, y nod yw brwydro yn erbyn y tywydd a’r môr i guro pob un arall yn y ras

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50