Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Gymnasteg a ThrampolinioGymnasteg a Thrampolinio

  • Os wyt ti am geisio gwneud gymnasteg neu drampolinio, rhaid gwneud hynny dan oruchwyliaeth hyfforddwyr cymwys bob amser
  • Mewn gymnasteg, byddi di'n gwneud sawl fath o ymarfer ar wahanol gyfarpar ac ar y llawr
  • Mae’r rhain yn cynnwys ymarferiadau ar y llawr, y barrau paralel, yr honglath (balance beam), y ceffyl, y bar llorwedd, y barrau anghyfartal, y llofnaid (vault) a’r cylchoedd
  • Gall gymnasteg wella hyblygrwydd a chydbwysedd yn fawr
  • Os yw clwb gymnasteg wedi cofrestru gyda Gymnasteg Cymru, bydd eu hyfforddwyr â chymhwyster hyfforddi a gydnabyddir gan Gymnasteg Cymru a Phrydain, sy’n rhoi pwyslais ar bwysigrwydd diogelwch
  • Os wyt ti’n ddechreuwr, byddi di'n cychwyn trwy ddysgu ymarferiadau ar y llawr, gan gynnwys sut i lanio ar dy draed a dy ddwylo
  • Ceir naw disgyblaeth o fewn gymnasteg gan gynnwys gymnasteg gyffredinol, gymnasteg artistig i ddynion, gymnasteg artistig i fenywod, gymnasteg rythmig, gymnasteg aerobig, twmblo, gymnasteg Ysgolion Cymreig a thrampolinio

Trampolinio

  • Mae trampolinio yn cynnwys perfformio trefn benodol o drosbennau (somersaults) a throeon ar drampolîn
  • Mae’r symudiadau’n cynnwys neidiau troelli (twist jumps), neidiau stradl wedi plygu (piked straddle jumps), cwympiadau eistedd (seat drops) a chwympiadau cefn (back drops)
  • Mae nifer o ysgolion yn cynnal gwersi gymnasteg a thrampolinio fel rhan o Gyfnod Allweddol Tri’r cwricwlwm. Efallai y bydd cyfleusterau trampolinio a gymnasteg yn dy ganolfan hamdden leol hefyd

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50