Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » GolffGolff

 • Mae golff yn gamp lle mae chwaraewyr unigol neu dimau yn taro pêl fach i mewn i dwll gydag un ergyd neu nifer o ergydau yn olynol, trwy ddefnyddio ffyn golff ar gwrs golff. Mae chwarae yn cychwyn ar y llawr tïo
 • Nod golff yw taro’r bêl i mewn i’r twll gyda chyn lleied o ergydau â phosibl. Mae’r sgôr yn dibynnu ar nifer yr ergydau y mae’n cymryd i’r chwaraewr roi’r bêl yn y twll
 • Mae golff wedi cael ei chwarae ym Mhrydain Fawr ers sawl canrif
 • Mae’n dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith pobl ifanc
 • Y llawr tïo yw’r man lle y mae’n rhaid i ti ’dïo’ dy bêl – dyma yw'r man cychwyn, ac mae wedi’i nodi gan ddau farciwr tïo
 • Rwyt ti'n taro’r bêl yn y llawr tïo, ac unwaith y mae’r bêl yn peidio symud, gall ei tharo eto. Byddi di'n gwneud hyn nes y bydd y bêl yn mynd i mewn i’r twll
 • Mae’r cwrs golff yn ardal fawr sydd wedi’i chynllunio’n arbennig ar gyfer chwarae golff, ac mae’n cynnwys cyfres o dyllau
 • Mae 'twll' yn cyfeirio at dwll yn y ddaear a’r pellter o’r llawr tïo i’r grîn
 • Y grîn yw’r ardal sydd yn amgylchynu’r twll ei hun
 • Mae rhai tyllau’n anoddach nag eraill
 • Mae gan y rhan fwyaf o feysydd golff naw neu ddeunaw o dyllau
 • Mae’r tyllau’n cael eu chwarae yn nhrefn y cwrs
 • Mae llawer o dyllau’n cynnwys peryglon fel peryglon dŵr neu byncars i wneud y gêm yn anoddach ac yn fwy amrywiol
 • Mae gan chwaraewyr set o ffyn golff sydd â siafft denau a phen pren neu haearn
 • Gall golffiwr gario hyd at 14 o ffyn yn ystod rownd
 • Mae pedwar prif gategori o ffon golff – ffyn pren, hybrid, ffyn haearn a pyters. Ceir 'wedges' hefyd, sy’n debyg i ffyn haearn
 • Os wyt ti eisiau dysgu i chwarae golff, gall gael gwersi preifat, ymuno ag ysgol golff neu ymarfer dy drawiadau ar faes ymarfer golff
 • Twrnamaint golff fwyaf y byd yw'r Cwpan Ryder

Golff yng Nghymru

 • Mae yna galendr golff amatur a phroffesiynol llawn a drefnwyd gan y Welsh Golfing Union a’r Welsh Ladies Golfing Union
 • Mae mwy na 150 o gyrsiau golff yng Nghymru, yn cynnwys Dinbych y Pysgod, Llandudno, yr Eglwys Newydd (Caerdydd), Trefynwy, Bro Llangollen, Prestatyn, Creigiau, Borth ac Ynyslas, Sant Deiniol, Padeswood a Bwcle, Aberystwyth, Ashburnham, Aberdâr, Castell Gwenfo, Porthcawl Brenhinol, Conwy (Sir Gaernarfon) a Pyl a Chynffig

A wyddost ti…?

 • Yn 2010, cafodd y Cwpan Ryder ei gynnal yn y Celtic Manor Resort yng Nghasnewydd
 • Mae golff yn un o’r campau prin sydd heb faes chwarae safonol
 • Y Royal and Ancient Golf Club of St Andrew’s, yr Alban yw cartref rhyngwladol y gamp, ac mae rheolau sylfaenol y gamp yn cael eu gweithredu ar hyd a lled y byd
 • Mae un o golffwyr gorau PGA Ewrop ac aelod rheolaidd o Gwpan Ryder yn Gymro – ei enw yw Ian Woosnam
 • Yr Welsh Golfing Union yw'r ail glwb hynaf y byd – fe’i sefydlwyd yn 1895

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50