Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » FfensioFfensio

Ni ddylai ceisio ffensio heb oruchwyliaeth athro cymwys ac yn defnyddio dillad a chyfarpar cywir.

  • Rhaid i bob ffensiwr wisgo masg arbennig i amddiffyn eu hwyneb, a siaced fetelaidd
  • Mae dau berson yn chwarae yn erbyn ei gilydd ac yn sgorio drwy daro corf ei wrthwynebydd gydag arf
  • Mae gwifren electronig yn yr arf er mwyn cofnodi pan mae'r chwaraewyr yn sgorio
  • Mae tri math o ffensio – epée, ffwyliau (foils) a sabr (sabre) – mae pob un â rheolau sgorio gwahanol

Mae'r rhan fwyaf o glybiau ffensio yn codi ffi aelodaeth sy'n cynnwys hyfforddiant a llogi'r cyfarpar. Mae gan Ffensio Cymru ddau fath o aelodaeth iau:

  • Aelodaeth iau – Mae aelodau iau rhwng 13 a 20 blwydd oed a gallant gystadlu ym mhob digwyddiad Prydeinig a rhyngwladol perthnasol
  • Aelodaeth mysgedwr – mae aelodau mysgedwr dan 13 oed. Maen nhw'n cystadlu mewn digwyddiadau sirol a rhanbarthol, Pencampwriaethau Grŵp Oed Prydeinig, digwyddiadau grŵp oed perthnasol a Phencampwriaethau Ysgolion Cyhoeddus

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50