Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » DringoDringo

Gall dringo fod yn gamp hynod beryglus os nad wyt ti'n cael dy oruchwylio, ac os nad yw’r offer a dillad amddiffynnol cywir gen ti.

Mae yna wahanol fathau o ddringo:

  • Dringo creigiau – dringo ar dir serth, creigiog
  • Mynydda - dringo ar fynyddoedd
  • Dringo dan do - dringo ar waliau dringo artiffisial

Mae dringwyr yn gallu defnyddio cymhorthion neu ddringo'n rhydd:

  • Dringo â chymhorthion - defnyddio pethau i ddringo fel taclau tynnu neu ddringo ysgolion rhaff sydd wedi’u clymu wrth wal gyda bolltau
  • Dringo'n rhydd - defnyddio dwylo, traed a rhannau eraill o’r corff i ddringo. Defnyddir rhaffau a thaclau eraill i amddiffyn yn unig

Fel arfer bydd cystadlaethau’n cael eu cynnal dan do ar waliau dringo pwrpasol. Mae tri phrif gategori – anhawster, cyflymder a dringo dros glogfeini, ac mae gan bob un nod dringo gwahanol.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50