Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » DartiauDartiau

 • Mae dartiau yn gamp lle mae saethynnau bach, tenau, pigfain yn cael eu taflu at darged crwn o’r enw bwrdd dartiau
 • Mae gan fwrdd dartiau gynllun arbennig – mae wedi’i rannu’n 20 adran sy’n werth o un i ugain pwynt. Mae pob adran wedi’i rhannu’n isadrannau sengl, dwbl neu driphlyg – mae’r isadrannau dwbl a thriphlyg yn llai
 • Mae’n rhaid i’r chwaraewr sefyll y tu ôl i linell pan fydd yn taflu dartiau at y bwrdd
 • Trwy fwrw’r rhan ar gyrion pob adran, byddi di'n dyblu’r pwyntiau ar gyfer yr adran honno; trwy fwrw’r rhannau mewnol o’r adrannau hyn byddi di'n treblu’r pwyntiau; ac os wyt ti'n taro rhannau mwyaf yr adran byddi di'n sgorio pwyntiau sengl
 • Mae’r cylch bwrdd dartiau (y ’bullseye’) wedi’i rhannu’n gylch allanol a chylch coch mewnol – mae’r cylch allanol yn werth 25 o bwyntiau, ac mae’r cylch coch mewnol yn werth 50 o bwyntiau
 • Mae gan bob chwaraewr dri dart i daflu at y bwrdd. Y sgôr uchaf posibl gyda thri dart yw 180, a byddi di'n sgorio hyn pan fydd y tri dart yn glanio yn yr adran 20 triphlyg
 • Mae chwaraewyr dartiau yn cystadlu trwy geisio tynnu pwyntiau o swm dechreuol o naill ai 301 neu 501 ar gyfer senglau – y chwaraewr cyntaf i gyrraedd sero sy’n ennill
 • Os yw chwaraewr wedi sgorio mwy na’r nifer o bwyntiau sydd ganddo ar ôl, yna mae wedi mynd yn ’byst’ ac mae ei sgôr yn dechrau o’r rhif gwreiddiol eto. Mae hynny’n golygu ei fod yn debygol o golli
 • Mae tîm dartiau dynion a menywod cenedlaethol yng Nghymru

A wyddost di…?

 • Mae dartiau’n gêm draddodiadol sy’n cael ei chwarae mewn tafarndai ym Mhrydain
 • Cwpan y Byd yr WDF yw’r twrnamaint dartiau rhyngwladol ar gyfer timau cenedlaethol – mae wedi cael ei chwarae ddwywaith y flwyddyn ers 1977
 • Y Deyrnas Unedig oedd y wlad gyntaf i gydnabod dartiau fel camp swyddogol

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50