Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Chwaraeon ModurChwaraeon Modur

 • Gall chwaraeon modur fod yn beryglus iawn ac yn gallu rhoi dy fywyd dan fygythiad – dylet wneud gweithgareddau chwaraeon modur gyda’r offer cywir yn unig, ar drac cywir ac o dan oruchwyliaeth pobl broffesiynol hyfforddedig
 • Mae chwaraeon modur (adnabwyd hefyd fel rasio ceir, chwaraeon ceir neu rasio moduron) yn golygu rasio cerbydau modur
 • Mae chwaraeon modur yn cynnwys rasio beic modur, yn ogystal â rasio cwch modur a rasio awyr
 • Mae sawl gwahanol fath o chwaraeon modur fel rasio sedd sengl, ralïo, rasio ceir teithio a rasio iâ
 • Gall unrhyw un dros 18 oed gyrru mewn cystadlaethau
 • Gall wneud y rhan fwyaf o chwaraeon modur mewn ceir arferol, ac mae digwyddiadau ar gyfer hen geir, ceir newydd sbon a cheir bach
 • Efallai na fydd angen car arnat ti hyd yn oed – ar gyfer llawer o chwaraeon modur mae angen rhywun arall wrth ochr y gyrrwr
 • Os wyt ti eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon modur ond ddim eisiau cystadlu, gallet ddod yn farsial – mae digon o gyfleoedd yng Nghymru – neu gallet fod yn wyliwr
 • Mae angen tua 5,000 o swyddogion a marsialiaid ar gyfer Wales Rally GB bob blwyddyn
 • Gallet gael swydd barhaol yn y diwydiant chwaraeon modur hefyd – dywedir yn aml mai Prydain yw canolbwynt y byd chwaraeon modur, ac mae’n cyflogi tua 50,000 o bobl yn amser llawn a 100,000 o bobl yn rhan amser yn y diwydiant

Rasio sedd sengl (Fformiwla Un)

 • Rasio sedd sengl (sydd hefyd yn cael ei alw’n rasio olwyn agored) yw’r mwyaf cyfarwydd o’r holl chwaraeon modur
 • Mae’r ceir a ddefnyddir ar gyfer y gamp hon wedi’u dylunio’n arbennig ar gyfer rasio cyflym
 • Mae rasys yn cael eu cynnal ar draciau caeedig sydd wedi'u dylunio'n arbennig ar gyfer traciau fent neu stryd, sydd yn cael eu cau
 • Gall gyrwyr gyrraedd cyflymder o fwy na 200 milltir yr awr
 • Er mwyn dysgu rasio moduron, rhaid i ti ddod o hyd i’r canolfan chwaraeon modur agosaf
 • Y digwyddiad enwocaf ym myd chwaraeon modur yw Pencampwriaeth Fformiwla Un y Byd
 • Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol lle mae’r gweithgynhyrchwyr ceir ac injans rhyngwladol mwyaf yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i greu'r safonau uchaf mewn technoleg a medr y gyrrwr
 • Rasys sedd sengl eraill yw GP2, Formula Nippon, Formula Nissan, Formula 3, Formula Atlantic ac Al Grand Prix

Gwibgertio

 • Math arall o rasio sedd sengl yw gwibgertio
 • Mae hyn yn defnyddio peiriant bach, am bris rhesymol, ar draciau bach
 • Mae hyn wedi’i gynllunio’n arbennig i bobl ifanc. Mewn canolfan gwibgertio ceir trac iau i bobl 8–13 oed a thrac hŷn ar gyfer pobl dros 14 oed
 • Mae gwibgertio yn un o’r campau chwaraeon modur sy’n tyfu cyflymaf yn y byd
 • Dyma’r cam cyntaf tuag at rasio modur proffesiynol
 • Dechreuodd y rhan fwyaf o yrwyr F1 eu gyrfaoedd trwy wibgertio
 • Mae cannoedd o gwmnïau ac ysgolion gwibgertio yn y DU. Ymwela â UK Karting a gweld y cyfeirlyfr cysylltiadau

Ralïo/rasio rali

 • Mae ralïo’n defnyddio ceir y gall y cyhoedd eu prynu, er eu bod wedi’u haddasu. Maen nhw’n cael eu rasio ar ffyrdd cyhoeddus sydd wedi'u cau, neu fannau oddi ar y ffyrdd
 • Mae dau fath o ralïo – ralïau ffordd a ralïau cymal
 • Mae ralïau ffordd yn cael eu cynnal ar ffyrdd cyhoeddus, ac mae ralïau cymal yn cael eu cynnal ar draciau
 • Mae un rali’n cwmpasu gwahanol fathau o arwynebeddau
 • Gwaith y cyd–yrrwr yw arwain y gyrrwr a’i helpu i gwblhau pob cymal o’r rali mor gyflym â phosibl
 • Bydd yn darllen y nodiadau yn uchel dros system intercom fel y gall y gyrrwr ei glywed dros sŵn y car
 • Yr enillydd yw’r gyrrwr sy’n cwblhau yn yr amser cyflymaf posibl
 • Y digwyddiad mwyaf yw Pencampwriaeth Ralïo’r Byd, ond mae pencampwriaethau rhanbarthol hefyd
 • Mae rhai ralïau enwog yn cynnwys Rali Monte Carlo a Rali’r Ariannin
 • Mae Clybiau Modur yn rhedeg un neu ddau o ralïau bob blwyddyn
 • Os wyt ti eisiau rhoi cynnig ar ralïo, cysyllta â’r clwb chwaraeon modur lleol

A wyddost ti...?

 • Mae ceir Fformiwla 1 yn cyrraedd cyflymder o fwy na 320 cilomedr yr awr/ 200 milltir yr awr
 • Mae hefyd 800 o glybiau modur cofrestredig sy’n trefnu 4,700 o ddigwyddiadau gwahanol mewn 22 disgyblaeth
 • Mae mwy na 30,000 o unigolion yn meddu ar Drwyddedau Cystadlu’r Motor Sports Association (MSA)
 • Mae o leiaf 100,000 o gystadleuwyr ym myd chwaraeon modur ym Mhrydain
 • Fformiwla Un yw camp ddrutaf y byd. Mae rhai timau’n gwario dros £115m y flwyddyn

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50