Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » BowlsBowls

Mae bowls yn gallu cael ei chwarae dan do ac yn yr awyr agored ac mae’r rheolau’r un peth. Nod y gêm yw:

  • Cael dy fowls mor agos â phosib at bêl fach wen o’r enw’r ’jac’
  • Mae'r jac yn cael ei osod gan y bowliwr cyntaf trwy ei rholio tua phen arall y maes
  • Mae’r chwaraewyr yn bowlio un ar ôl y llall. Unwaith bydd pob un o’r bowls wedi’u rholio, bydd y chwaraewyr yn dechrau bowlio o ben arall y maes

Gellir chwarae bowls yn unigol, neu mewn timoedd o ddau, tri neu bedwar a gall fenywod a dynion chwarae ar yr un tîm.

Heddiw, mae mwyfwy o bobl ifanc yn chwarae bowls. Mae yna niferoedd o glybiau â chyfleusterau bowlio awyr agored yng Nghymru.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50