Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » BocsioBocsio

Gall bocsio fod yn beryglus, felly mae’n bwysig defnyddio’r holl gyfarpar diogelwch perthnasol a sicrhau fod hyfforddwyr cymwys yn hyfforddi ti. Hefyd, er eu diogelwch nhw eu hunain, rhaid i focswyr wisgo penwisg amddiffynnol wrth gystadlu.

Cynhelir gemau bocsio mewn cylch bocsio gyda dau wrthwynebydd sy’n sgorio pwyntiau trwy fwrw pen neu gorff ei gilydd. Yr enillydd yw’r bocsiwr sy’n ennill y nifer fwyaf o bwyntiau, oni bai bod y canolwr yn rhoi diwedd ar y gornest cyn pryd.

Mae bocswyr amatur yn bocsio mewn pedwar rownd dwy funud ac mae bocswyr proffesiynol yn bocsio mewn 12 rownd dwy funud yr un.

Mae bocswyr yn cystadlu mewn 18 categori gwahanol yn ôl eu pwysau, fel pwysau plu, pwysau ysgafn a phwysau trwm.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50