Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » AerobegAerobeg

 • Yfa ddigonedd o ddŵr yn ystod y wers i gymryd lle’r dŵr fydd yn cael ei golli trwy chwysu
 • Rho wybod i'r hyfforddwr aerobeg os wyt ti wedi anafu – gallant gynnig ymarferiadau eraill i’w gwneud fel na fydd yr anafiad yn mynd yn waeth
 • Gall aerobeg fod yn ffordd hwylus iawn i gadw’n heini. Mae’r gwersi fel arfer yn gyfuniad o ymarferiadau corfforol gyda hyfforddwr sy’n dweud wrthyt ti sut i wneud pob ymarferiad i rythm y gerddoriaeth
 • Mae nifer o ganolfannau chwaraeon a hamdden yn cynnal gwersi aerobeg yn ystod yr wythnos ac ar y penwythnos
 • Mae gwersi aerobeg yn amrywio o ran pa mor ddwys yr ydynt, yn dibynnu ar dy ffitrwydd. Os nad wyt ti'n siŵr pa wers i ymuno â hi, siarada â rhywun sy’n gweithio yn y ganolfan chwaraeon neu hamdden leol am gyngor
 • Mae sawl math o wersi aerobeg ar gael. Mae rhai yn cynnwys:
  • Aerobeg dawns : trefn aerobeg sy’n cyfuno symudiadau dawns
  • Aerobeg step : trefn aerobeg sy’n cyfuno gris neu blatfform er mwyn cael sesiwn ymarfer fwy dwys
  • Box–a–cise : gwers aerobeg ddwys sy’n cyfuno technegau bocsio fel dyrnu, lempanau uchel a phwtio
  • Kaibo : trefnau aerobeg sy’n cyfuno technegau crefft ymladd
 • Mae mathau eraill o aerobeg yn cynnwys hyfforddiant cylchol, cic–bocsio a gwersi rhedeg
 • Mae’n syniad i ti wylio gwers cyn cymryd rhan os wyt ti'n ystyried ymuno
 • Ceisia sawl gwahanol ddosbarth i weld pa un sydd orau gen ti
 • Mae'n well gwisgo dillad ysgafn fel crys–t a siorts i wersi aerobeg. Hefyd bydd angen esgidiau ymarfer sy’n ddigon cadarn a chyfforddus

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50