Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth

Croeso i’n tudalennau gwybodaeth ni. Mae’r rhain ar hyn o bryd yn cael eu datblygu a’u hail-ysgrifennu, yn dilyn ymgynghoriad gyda’n grwpiau golygu.

Rydym ni’n edrych tuag at dderbyn adborth oddi wrthych, i ddarganfod a ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno, neu tybed a oes gennych chi awgrymiadau i’n helpu ni i wella ein cynnwys; ac os oes - rydym ni am glywed amdanynt gennych chi!

Byddwch chi’n sylwi fod ‘blwch sylwadau’ ar waelod bob tudalen. Os ydych chi wedi cofrestru gyda’r safle yna gallwch adael eich sylwadau, a fydd wedyn yn cael eu hystyried wrth i ni fwrw ymlaen gyda’r broses o’i hail-ysgrifennu.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50