Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Rhywioldeb ac Iechyd RhywRhywioldeb a Iechyd Rhyw

Mae iechyd rhywiol yn fwy na phenderfynu ar atal cenhedlu, a gwarchod dy hun rhag clefydau a drosglwyddir yn rhywiol. Mae’n ymwneud â gwneud dewisiadau cadarnhaol i ti a dy gariad.

Mae iechyd rhywiol a dysgu sut i edrych ar ôl dy hun yn bwysig. Gall unrhyw un sy’n cael rhyw fod mewn perygl o ddal haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI). Dyw rhai pobl ddim yn dangos unrhyw symptomau a cheir canlyniadau difrifol os na fydd yr heintiau hyn yn cael eu trin.

Ar y tudalennau hyn gall gael cyngor ynghylch newidiadau i’r corff, materion yn ymwneud ag iechyd rhywiol, fel atal cenhedlu, sut i osgoi haint a sut i gael dy brofi a thrin.

Gallet ti hefyd ddarganfod gwybodaeth am dueddfryd rhywiol a hunaniaeth rhyw.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50