Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Mewn Argyfwng » Tywydd EithafolTywydd Eithafol

Gallai tywydd eithafol gynnwys ton wres (heatwave) neu dywydd stormus oer iawn. Gall hyn fod yn beryglus i rai pobl, gan gynnwys yr henoed neu rhai sydd â salwch.

Ton Wres

Yn ystod ton wres:

  • Defnyddia sgrin haul ffactor 15+
  • Yfa llawer o ddŵr ac osgoi alcohol gan ei fod yn dihydradu ti
  • Ceisia gadw allan o'r haul, neu orchuddio dy hun
  • Gofala nad yw plant a chŵn yn cael eu gadael mewn ceir
  • Cadwa olwg ar gymdogion mewn oed

Tywydd Stormus Oer

Yn ystod tywydd stormus oer:

  • Gwrando ar y radio neu'r teledu lleol ar gyfer adroddiadau tywydd a gwybodaeth argyfwng
  • Gwisga ar gyfer tywydd oer iawn efo sawl haen o ddillad cynnes, llac ac ysgafn yn hytrach nag un haen o ddillad trwm
  • Cadwa olwg ar gymdogion mewn oed

Cymeradwywyd y dudalen hon gan y ferch tywydd teledu rhyfeddol, Sian Lloyd: "Edrych yn iawn i fi!" (trwy Twitter, Hydref 2013)

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50