Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Mewn ArgyfwngMewn Argyfwng

Os wyt ti'n wynebu argyfwng galwa 999 ar gyfer yr heddlu, tân neu ambiwlans.

Dylai'r gwasanaeth 24 awr yma gael ei ddefnyddio mewn sefyllfaoedd ble, er esiampl:

  • Mae rhywun mewn perygl rŵan hyn
  • Mae trais yn cael ei ddefnyddio neu ei fygwth
  • Mae trosedd difrifol yn digwydd neu'n debygol o ddigwydd
  • Mae un a ddrwgdybir o drosedd difrifol yn gyfagos
  • Mae yna ddamwain ffordd sydd ag anafiadau neu berygl
  • Mae yna berson bregus sydd angen sylw brys

Bydd arbenigwr ar ochr arall y ffôn yn trefnu bod yr adnodd mwyaf addas i'r argyfwng yn cael ei alw. Byddi di'n cael dy gysuro, yn dweud wrthyt ti beth i wneud, yn cael dy rybuddio am unrhyw beryglon ac yn cael gwybod ble i fynd i gael lloches. Os wyt ti wedi cael dy wahanu oddi wrth ffrindiau neu deulu bydd y person ar y ffôn yn gweithio gydag eraill i gael pawb yn ôl at ei gilydd.

Ceisia peidio cynhyrfu – mae'n bwysig iawn i roi'r wybodaeth gywir.

Noddir y dudalen hon gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys
www.dyfed-powys.pcc.police.uk
Twitter: @DPOPCC
Facebook: dyfedpowyspoliceandcrimecommissioner

Related Media

Useful Links

-->

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50