Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » Tarwden y TraedTarwden y Traed

Tarwden y Traed (Athlete's Foot) ydy haint ffwngaidd parhaus sydd yn tyfu mewn rhannau cynnes, chwyslyd y corff, fel rhwng bysedd y traed.

Gall y ffwng ymledu i ewinedd y traed. Bydd tarwden y traed yn gwneud i’r traed gosi, a bod yn goch ac yn ddolurus. Fe allai’r traed fod ag arogl drwg arnyn nhw.

Os na fydd tarwden y traed yn cael ei drin, fe ddaw’r croen yn soeglyd a bydd yn cracio ac yn pilio. Gallai’r croen godi pothelli a dod yn ddolurus, ac fe allai ddatblygu haint bacteriol mwy difrifol.

Mae tarwden y traed yn heintus. Gallet ti gael tarwden y traed o rannu tyweli ac o amgylcheddau comunol, gwlyb fel ystafelloedd newid pwll nofio neu gawodydd. Gwisga fflip-fflops neu esgidiau plastig bob amser i amddiffyn dy draed.

Triniaethau:

  • Os byddi di'n rhoi powdwr tarwden y traed ac eli gwrth-ffwngaidd (sy’n cynnwys clotrimazole) ar dy draed fe ddylai hyn helpu
  • Os na fydd hyn yn helpu, cer i weld dy feddyg a fydd, o bosib, yn gallu rhagnodi tabled gwrth-ffwngaidd i ti

Atal

Cadwa dy draed yn rhydd o haint ffwngaidd trwy:

  • Gadw'r traed ac esgidiau yn sych
  • Gwisga hosanau glân bob dydd
  • Paid gwisgo esgidiau heb hosanau neu deits
  • Amrywia’r esgidiau rwyt ti’n eu gwisgo
  • Gwisga esgidiau a hosanau o’r maint iawn
  • Torra ewinedd dy draed yn iawn

Os wyt ti’n poeni am dy draed, cer i weld dy feddyg a fydd yn gallu trafod y driniaeth sy’n iawn i ti.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50