Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » M.E.M.E.

Blinder gwanychol yw Enseffalomyelitis Myalgig (M.E.) sy’n effeithio ar y system nerfol a’r system imiwnedd. Mae Syndrom Blinder Cronig (CFS) yn enw arall arno.

Ymhlith y symptomau mwyaf cyffredin mae blinder eithafol, poen yn y cyhyrau, ei chael yn anodd canolbwyntio a phroblemau â’r cof.

Gall M.E. effeithio ar bobl o bob oed, ond mae’n fwy cyffredin ymhlith pobl rhwng 20 a 45 oed ac mewn merched.

Er bod y pethau sy'n achosi'r cyflwr yma'n gymharol anhysbys, gall M.E. ddatblygu ar ôl firws fel y ffliw neu dwymyn y chwarennau (glandular fever).

Credir bod brechiadau neu docsinau yn ein hamgylchoedd hefyd yn gallu sbarduno M.E.

Nid oes unrhyw driniaeth ar gyfer M.E. er y gwelwyd bod cwnsela wedi helpu rhai pobl drwy leddfu straen neu newid ymddygiad.

Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n dioddef o M.E. yn darganfod bod angen iddynt gael cydbwysedd iach rhwng gweithgaredd a gorffwys.

Os oes gen ti unrhyw symptomau M.E. cer i weld y meddyg cyn gynted â phosib. Bydd y meddyg yn cynghori ti ar y ffyrdd gorau o ddelio â’r cyflwr yma a ffyrdd o addasu dy ffordd o fyw i ymdopi ag M.E.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50