Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » Llysieuwyr a FeganiaidLlysieuwyr a Feganiaid

Mae yna wahanol fathau o ddietau llysieuwyr yn ôl y bwyd sydd ddim yn cael ei fwyta. Bydd rhai ddim yn bwyta cig coch yn unig; eraill ddim yn bwyta cig o gwbl ond yn bwyta pysgod; rhai ddim yn bwyta wyau ond yn cymryd llaeth a chynhyrchion llaeth.

Dydy feganiaid ddim yn bwyta unrhyw beth sydd yn dod o anifail felly dim ond yn bwyta ffrwythau, llysiau, grawn, cnau, hadau, grawnfwydydd, ffa a chorbys ac olew llysiau. Efallai byddant hefyd yn osgoi cynhyrchion anifeiliaid sydd ddim yn fwyd, fel lledr.

Mae yna nifer o resymau pam bod pobl yn dod yn llysieuwyr a feganiaid. I rai, y rheswm yw nad ydynt yn credu mewn lladd anifeiliaid am eu cig neu fanteisio ar anifeiliaid am eu cynnyrch, fel llaeth ac wyau. Mae yna eraill sydd ddim yn hoffi blas cig.

Gall fwyta diet llysieuwr neu fegan fod yn hollol iach cyn belled â dy fod di'n bwyta diet cytbwys (edrycha ar adran Maetheg CLIC) sy’n cynnwys pob un o’r grwpiau bwydydd.

Os wyt ti'n penderfynu dilyn diet llysieuwr neu fegan mae'n bwysig darganfod pa fwydydd sy'n cynnwys y grwpiau bwydydd hanfodol a chynnwys y rhain yn dy brydau. Mae gadael rhai pethau allan o dy ddiet yn gallu achosi diffygion yn dy gorff e.e. peidio cael cynhyrchion llaeth yn gallu achosi diffyg calsiwm ac efallai bydd angen cymryd atchwanegiad (supplement).

Mae cig yn ffynhonnell protein felly mae angen cael hyn o ffynonellau eraill fel cnau, hadau, ffa, pys a chorbys, grawnfwydydd a soia os wyt ti'n fegan, a chynhyrchion llaeth fel llaeth, caws ac wyau os wyt ti'n llysieuwr sy'n bwyta cynhyrchion llaeth.

Mae'n rhaid hefyd sicrhau dy fod di'n cael y fitaminau a'r mwynau cywir e.e. fitamin c sydd mewn ffrwythau sitrws ffres sydd yn helpu i amsugno haearn o lysiau deiliog gwyrdd. Mae'n rhaid i bob diet cytbwys gynnwys ffeibr a 1.2 litr o ddŵr bob dydd.

Related Media

Useful Links

6 CommentsPostiwch sylw

rosered12

Rhoddwyd sylw 50 mis yn ôl - 12th March 2012 - 18:37pm

I have had genital herpes for about 15 years. In the past few months it has gotten much worse...medicatio doesn't seem to help..mostly terrible fatigue...almost constant outbreaks.

Any suggestions..does anyone else have this problem..have tried supplements, cutting out all arginine, blah, blah....

RR12...

Sam Sprout (Editor)

Sam Sprout (Editor)

Rhoddwyd sylw 50 mis yn ôl - 14th March 2012 - 12:30pm

Hello, as we're just an info site for 11-25s we can only point you towards places that might be of use as and off the top of my head all I can think of is the relevant page on NHS Choices, but keep checking back to see if any CLICers have advice.

Cheers and good luck.

Dire_Liar

Rhoddwyd sylw 32 mis yn ôl - 12th September 2013 - 15:22pm

Me and my girlfriend want to be responsible and get tested before we have sex as we've both had other partners. Where/how do we do it? Do we need to book appointments?

Also: my friend said that it's a bad idea because if you get tested then you have to pay more insurance when you're older because they see you as someone who takes risks. So maybe it's better if we don't?

Sam Sprout (Editor)

Sam Sprout (Editor)

Rhoddwyd sylw 32 mis yn ôl - 16th September 2013 - 09:35am

Hi Dire_Liar,

Thanks for getting in contact.

As I’m not trained to give advice or advocacy all I can do is point you to places that may provide some of the information for which you are looking.

Firstly – though this article is about emergency contraception, it has links to Cardiff’s ISHs, (integrated sexual health clinics – used to be GUM clinics)

Secondly – brook.org.uk is an excellent resource for sexual health information for U25s

Thirdly – Meic Cymru is the free advice and advocacy helpline for young people in Wales – you can ring, text or instant message them, they’ll definitely know which way to point you

Sorry it’s taken me so long to respond, it was the Sprout Awards last week and it’s thrown everything up in the air.

SRE1

SRE1

Rhoddwyd sylw 32 mis yn ôl - 18th September 2013 - 11:40am

Fantastic that you and your girlfriend want to get tested. Sam has already directed you to the Integrated Sexual Health (ISH) clinic times. Cardiff Royal Infirmary run a young persons clinic on a Monday afternoon 1.30-4.00. The clinic provides free and confidential advice and testing. There are also sexual health clinics running throughout Cardiff - just follow Sam's link.

Getting tested for an STI will not affect any future insurance. Your medical records are private and confidential. Insurance companies can only ask if you have ever tested positive for HIV. If someone is HIV positive they would have to declare this, as you would any other long term condition.

Getting tested for an STI is promoting positive sexual health. Getting tested will not affect any future insurance / mortgage applications.

Be safe and look after your sexual health.

Dire_Liar

Rhoddwyd sylw 32 mis yn ôl - 27th September 2013 - 12:25pm

Wow, that's really useful to know. Thanks ever so much for your help guys. :)

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50