Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y CorffIechyd a Materion y Corff

Mae edrych ar ôl dy iechyd yn bwysig fel dy fod yn teimlo’n dda ac y gallet ymdopi gyda heriau a phwysau bywyd bob dydd.

Pan rwyt ti'n ifanc rwyt ti'n mynd drwy lawer o newidiadau, ac mae’n wirioneddol bwysig bod dy gorff yn cael digon o danwydd i gadw i fyny â’r broses. Gall bwyta diet cytbwys, cadw’n actif a dysgu ymlacio helpu i gadw ti mewn iechyd da wrth i’r corff dyfu a datblygu.

Bydd y tudalennau yn yr adran hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth a chyngor i ti am rai problemau iechyd a all effeithio ti.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50