Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » GordewdraGordewdra

Mae bod yn ordew yn golygu y gallai pwysau rhywun beryglu ei iechyd. Gall pobl ddod yn ordew yn raddol wrth iddyn nhw fwyta mwy o galorïau nag sy'n cael ei ddefnyddio trwy ymarfer corf.

Mae yna rai cyflyrau meddygol sy'n achosi i bobl roi pwysau ymlaen, os wyt ti'n meddwl dy fod di'n rhoi pwysau ymlaen heb unrhyw reswm amlwg mae’n beth doeth i drafod dy bryderon gyda'r meddyg teulu fydd yn rhoi cyngor i ti am golli pwysau beth bynnag yw'r rheswm.

Mae Indecs Màs y Corff (BMI) yn rhoi syniad i ti os wyt ti dros bwysau.

Cyfrifo BMI

  • Mesur dy daldra mewn metrau a'i luosi â'i hun = X
  • Mesur dy bwysau mewn cilogramau = Y
  • Rhannu Y gyda X = BMI

Er enghraifft, yn achos rhywun sy’n pwyso 80kg ac sy’n 1.7m o daldra:

  • 1.7 x 1.7 = 2.89 (X)
  • 80 (Y) rhannu â 2.89 = BMI 27.68 – mae hyn yn y categori rhy drwm.

Mae’r canlynol yn nodi beth sy’n bwysau iach yn ôl BMI:

  • BMI llai nag 20 – pwysau isel
  • BMI 20 i 25 - pwysau iach
  • BMI 25 i 30 – dros bwysau
  • BMI 30+ - gordew

Bydd bwyta diet iach, cytbwys a gwneud ymarfer corff yn helpu i leihau pwysau ac i gynnal pwysau iach. Edrycha ar adrannau Maetheg a Gweithgarwch Corfforol CLIC.

Nid yw dietau ffasiynol a dietau carlam yn ffordd synhwyrol o golli pwysau. Bydd deall y grwpiau bwydydd y mae angen i ti eu cynnwys yn dy ddiet a’r dognau iawn o fwydydd i’w bwyta yn helpu ti i newid i ddiet gallet ei ddilyn am weddill dy fywyd. Nid yw'n realistig i benderfynu na fyddi di'n bwyta sglodion, siocled a theisennau byth eto.

Fe fydd bwyta llai o’r bwydydd yma a bwyta mwy o ffrwythau a llysiau (o leiaf pum dogn y dydd) yn dy ddiet dyddiol, a gwneud ymarfer corff yn rheolaidd (e.e. cerdded 30 munud y dydd) yn fwy effeithiol i helpu ti i golli pwysau.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50