Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » EcsemaEcsema

Mae ecsema, neu ddermatitis, yn gyflwr croen sy’n gallu effeithio ar unrhyw un. Fel arfer fe fydd i'w weld fel croen sych a fflawiog sy’n cosi, gan achosi llid (irritation) a brech goch ddolurus.

Gall ecsema gael ei sbarduno gan:

  • Llwch
  • Anifeiliaid anwes
  • Alergeddau bwyd
  • Glanedyddion (detergents)
  • Sebonau
  • Cynhyrchion harddwch

Gall y pethau canlynol hefyd achosi ecsema:

  • Asthma
  • Clefyd y gwair
  • Straen
  • Gall fod yn etifeddol

Paid â theimlo cywilydd os wyt ti'n dioddef o ecsema. Mae yna lawer o driniaethau ar gael, fel hufenau lleithio arbenigol, olewau bath a gwrth-histaminau. Ond siarada gyda'r meddyg neu fferyllydd i gael cyngor ar y driniaeth sydd orau i ti.

Gall cymryd pils melyn yr hwyr (evening primrose) ac osgoi cynhyrchion llaeth helpu rhai pobl ag ecsema hefyd. Siarada â dietegwr i gael cyngor ar y bwydydd y dylet ti geisio’u hosgoi.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50