Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » DiabetesDiabetes

Bydd diabetes, neu glefyd siwgr, yn cael ei achosi pan fydd y pancreas yn methu â chynhyrchu digon o’r hormon inswlin.

Gall diabetes ddigwydd hefyd os na fydd y corff yn gallu defnyddio inswlin yn iawn. Bydd inswlin yn trawsnewid y glwcos yn dy waed i’r egni y mae ei angen arnat ti. Heb inswlin, fe fyddai dy lefelau glwcos yn cynyddu yn dy waed.

Mae yna ddau fath o ddiabetes:

 • Diabetes sy’n ddibynnol ar inswlin pan fydd angen i’r dioddefwyr chwistrellu inswlin i mewn i’w gwythiennau i helpu troi'r glwcos yn egni
 • Diabetes nad yw’n ddibynnol ar inswlin pan fydd angen i ddioddefwyr gadw at ddiet cytbwys

Y pethau sy’n achosi diabetes:

 • Gorfwyta neu fod yn rhy drwm
 • Dim digon o ymarfer corff
 • Hanes o ddiabetes yn y teulu

Symptomau diabetes:

 • Angen pi-pi yn rhy aml
 • Teimlo’n sychedig
 • Teimlo’n hynod o flinedig
 • Colli pwysau
 • Dioddef o’r llindag (thrush) yn aml
 • Yr organau cenhedlu yn cosi
 • Peidio â gweld yn glir

Os wyt ti'n amau y gallet ti fod yn ddiabetig, cer i weld y Meddyg Teulu cyn gynted â phosib.

Related Media

Useful Links

3 CommentsPostiwch sylw

zippedlips

zippedlips

Rhoddwyd sylw 47 mis yn ôl - 3rd July 2012 - 06:48am

firstly you should review how you address genitalia. why is one called female genitals and the other called penis? gender does not equal genitals and vice versa. for example a person whose assigned female at birth (due to having a vagina) may identify as a man, a person whose assigned male at birth (due to having a penis) may identify as a woman.the part that says "The hymen, a membrane covering the virgin vagina designed to break during first-time sex. However the hymen can break before that, during sport for example. This can
cause a small amount of bleeding but is perfectly normal" is worded weirdly and wrong.virginity is a social construction. the hymen stretches not breaks. check out laci green for more information. http://www.youtube.com/watch?v=9qFojO8WkpA

Sam Sprout (Editor)

Sam Sprout (Editor)

Rhoddwyd sylw 47 mis yn ôl - 3rd July 2012 - 11:55am

Duly noted zippedlips, the info section is currently under going a long overdue redevelopment. I've always thought it's weird how me have separate penis and testicles section but female genitalia is lumped into one (so to speak).

zippedlips

zippedlips

Rhoddwyd sylw 47 mis yn ôl - 3rd July 2012 - 13:56pm

Yeah that is strange.Thanks Sam :)

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50