Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » Clefyd y GwairClefyd y Gwair

Mae clefyd y gwair (hayfever) yn alergedd i baill (pollen), ac mae’n gyffredin iawn. Mae pobl yn cael eu geni gyda'r alergedd yma ond gallai fod yn anactif a dod i'r amlwg yn hwyrach.

Mae clefyd y gwair yn fwy cyffredin yn ystod yr arddegau ac rwyt ti'n fwy tebygol o ddioddef ohono os oes gen ti asthma neu os ydy dy rieni yn dioddef o glefyd y gwair.

Os wyt ti'n dioddef o glefyd y gwair, pan fyddi di’n mewnanadlu paill, fe fydd yn llidio (irritate) y pibellau anadlu ac yn achosi i’r trwyn redeg neu deimlo’n llawn, llygaid coch sy’n ysu ac yn rhedeg, tisian, ceg sy’n goglais neu’n ysu, peswch a phen sy’n teimlo llawn anwyd. Mae’r cyfrif paill yn uwch rhwng mis Ebrill a mis Awst, a gall hyn waethygu'r symptomau.

Er nad oes unrhyw beth i wella clefyd y gwair yn llwyr, mae posib cael triniaethau oddi wrth y meddyg neu fferyllydd. Ymhlith y triniaethau mae chwistrell i’r trwyn, diferion i’r llygaid a thabledi gwrth-histamin.

Gall rhai pobl sy’n dioddef o glefyd y gwair hefyd ddatblygu alergeddau trwy fwyta rhai ffrwythau, llysiau a chnau oherwydd eu cyfrif paill uchel yn ystod misoedd yr haf.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50