Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Iechyd » Iechyd a Materion y Corff » AsthmaAsthma

Mae yna fwy na 314,000 o bobl ag asthma yn byw yng Nghymru (www.asthma.org.uk)

Mae asthma yn gyflwr sy’n effeithio ar dy bibelli gwynt. Daw yn anodd anadlu wrth i'r pibelli gwynt gulhau a llidio (inflame).

Ymhlith y symptomau mae:

 • Diffyg anadl
 • Brest dynn
 • Llygaid sy’n chwyddo ac yn dyfrio
 • Gwich ar y frest a pheswch

Gall asthma gael ei achosi gan:

 • Anwyd a pheswch
 • Llygredd yr awyr
 • Blew anifeiliaid
 • Mwg sigaréts
 • Llwch
 • Mygdarthau cryf

Bydd pwl o asthma yn digwydd wrth i’r pibelli gwynt chwyddo, wrth iddynt lenwi â mwcws ac wrth i fandiau’r cyhyrau dynhau. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd cael aer i mewn ac allan o’r ysgyfaint, sy’n ei gwneud yn anodd anadlu.

Er nad oes unrhyw beth i wella asthma yn llwyr, fe fydd y driniaeth iawn yn helpu. Cer i weld y meddyg i gael cyngor ar driniaethau.

Gall y rhai sy’n dioddef o asthma ddefnyddio cymysgedd o esmwythwyr ac atalwyr:

 • Esmwythwyr: yn ymlacio’r cyhyrau yn ystod pwl, gan ddarparu rhyddhad dros dro
 • Atalwyr: gall dosys rheolaidd atal pyliau a rheoli'r chwyddo yn y pibelli gwynt

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50