Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd DiDy Fyd Di

O deithio i weld dy ffrindiau i gadw'r arian ti wedi gweithio'n galed amdano ar gyfer trip o gwmpas Ewrop, nid oes dim gwell nag gwneud dy ffordd i mewn i'r byd mawr.

Ymhob gwlad (gan gynnwys un ti dy hun) byddi di'n darganfod diwylliant, hanes, crefydd, iaith, set o arferion neu system wleidyddol fydd o ddiddordeb i ti ac yn ehangu'r ffordd ti'n gweld pethau.

Mae yna sawl ffordd i baratoi dy hun ar gyfer teithio ac amryw ffordd wahanol o deithio. Gallet ti godi copi ail-law o lyfrau Lonely Plant a Rough Guide mewn siopau elusen neu edrycha ar eu gwefannau, neu cer draw i'r asiantaeth teithio agosaf i gael cyngor.

Beth bynnag dy oed a ble bynnag ti'n debygol o fynd, bydd yr adran yma yn rhoi cyngor a chysylltiadau gwych i ti.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50