Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Gwyliau a TheithioGwyliau a Theithio

Mae llawer o wahanol fathau o wyliau a phrofiadau teithio gallet ti ddewis ohonynt. O benwythnos yn gwersylla, gwyliau pecyn dramor, gwyliau Inter-rail ar draws Ewrop, bacpacio ar draws Awstralia i flynyddoedd i ffwrdd.

Yn dibynnu ar ble'r wyt ti am fynd, bydd yn rhaid gwneud cyfansymiau amrywiol o gynllunio, pacio a pharatoi cyn dy daith.

Gall gwahanol wledydd weithiau fod â gwahanol ddeddfau, rheolau a rheoliadau a gofynion fisa ynglŷn â theithwyr, felly gofala dy fod yn gwirio cyn mynd bob tro.

Gall yr adran hon roi cyngor a gwybodaeth i ti am y gwahanol fathau o deithiau, sut i gynllunio, beth i fynd gyda thi, sut i reoli dy arian a pha drefniadau y bydd yn rhaid i ti eu gwneud.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50