Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Gwyliau a Theithio » Fisu ar Gyfer TeithioFisâu ar gyfer Teithio

Dogfen swyddogol yw fisa sy’n dy alluogi i deithio i wledydd penodol. Bydd unrhyw fisâu byddi di’n eu derbyn yn cael eu hatodi at un o’r tudalennau yn dy basport.

  • Os byddi di’n teithio yn yr Undeb Ewropeaidd a thithau’n Ddinesydd Prydeinig, ni fydd angen fisa arnat ti. Ond i fynd i lawer o wledydd eraill mae’n siŵr y bydd angen fisa arnat ti
  • Mae’n anoddach cael fisa i fynd i rai gwledydd nag i rai eraill. Efallai y bydd yn rhaid i ti dalu hefyd am rai fisâu
  • Rhaid i ti sicrhau bod gennyt ti’r math cywir o fisa ar gyfer y daith yr ydwyt yn mynd arni. Bydd y rhan fwyaf o fisâu twristiaid yn para am dri mis, ond os ydwyt eisiau gweithio tra'r ydwyt i ffwrdd, bydd angen gwahanol fath o fisa arnat ti
  • Bydd yn rhaid i ti gael fisa cyn i ti deithio, felly gwna'n siŵr dy fod di’n caniatáu digon o amser cyn i ti fynd i ffwrdd i gael un. Mae yna gwmnïau sy’n gallu trefnu fisa ar dy gyfer, ond gall hyn fod yn gostus
  • Gall gwirio beth sydd ei angen i ymweld â phob gwlad gyda chyfeirlyfr y Swyddfa Dramor a Chymanwlad

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50