Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Gweithio » Gweithio yng Nghymru a'r DUGweithio yng Nghymru a'r DU

Pan yr ydwyt yn gweithio yng Nghymru a’r DU, mae gennyt ti hawliau sy’n dy ddiogelu di fel gweithiwr.

  • Fel gweithiwr, gallet ti ddisgwyl swydd-ddisgrifiad sy’n cynnwys manylion yr hyn mae dy rôl yn ei olygu a’r hyn y mae gennyt ti hawl iddo. Bydd dy gontract neu dy swydd-ddisgrifiad hefyd yn manylu ar dy oriau gwaith, dy wyliau a phensiwn y cwmni
  • Os ydwyt yn cael problemau â dy gyflogwr, siarada â rheolwr Adnoddau Dynol i ddelio â hynny’n ddi-oed. Os na fydd hyn yn datrys y broblem, cysyllta â dy swyddfa Cyngor ar Bopeth lleol am gyfarwyddyd
  • Gweler yr adran Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant [link to Employment, Education and Training page in Welsh] am wybodaeth fwy manwl

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50