Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Gweithio » Fisu a Thrwyddedau GweithioFisâu a Thrwyddedau Gweithio

Mae gweithio dramor yn ffordd wych o ddod i adnabod gwlad, ond cyn i ti fynd i ffwrdd, mae’n hollbwysig dy fod yn gwneud yn siŵr dy fod di'n cael y fisa neu’r drwydded weithio gywir.

  • Os wyt yn dymuno i fynd i wlad sy'n rhan o'r EFTA, yr EEA neu'r Undeb Ewropeaidd yna nid oes angen fisa neu drwydded gwaith arnat
  • Mae yna lawer o gynlluniau sy’n trefnu lleoliadau gwaith dramor, fel Camp America, neu rai swyddi lle'r ydwyt yn gweithio fel athro TEFL (dysgu Saesneg fel iaith dramor). Bydd y cwmnïau hyn yn trefnu dy fisa gwaith ar dy ran di
  • Yn dibynnu ar ba wlad yr ydwyt eisiau ymweld â hi, mae'n bosibl bydd angen i ti ddangos tystiolaeth bod gennyt ti swydd i fynd iddi cyn i ti adael. Dyma’r achos yn UDA, lle bydd yn rhaid i’ch cyflogwyr noddi dy fisa gwaith
  • Dylet gysylltu â llysgenhadaeth y wlad yr ydwyt am deithio iddi. Byddan nhw’n gallu dweud wrthyt ti am ofynion fisa gwaith ar gyfer y wlad honno
  • Gall wirio'r hyn sydd angen arnat i ymweld â phob gwlad gyda chyfeiriadur y Swyddfa Dramor a Chymanwlad

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50