Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » DiwylliantDiwylliant

Mae diwylliant yn ymadrodd eang iawn, ac nid yw’n hawdd ei ddiffinio oherwydd gall olygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Gall gyfeirio at bopeth sy’n ffurfio hunaniaeth gwlad neu ardal a drosglwyddwyd i ni gan genhedlaeth flaenorol. Mae’n newid yn barhaus a gall cymdeithasau gael gwahanol ddiwylliannau mewn gwahanol gyfnodau.

Gall gynhyrchion ein diwylliant gynnwys llawer o elfennau gwahanol gan gynnwys cerdd, celf, ffasiwn, theatr, pensaernïaeth, llenyddiaeth, iaith a choginio.

Mae gan Gymru ddiwylliant cyfoethog iawn. Mae gennym ein hiaith a’n traddodiadau o farddoniaeth a chân a fynegir drwy’r Eisteddfod. Ceir gwisg genedlaethol Gymreig, anthem genedlaethol Gymreig a llawer o adeiladau Cymreig fel cestyll hynafol.

Mae’r holl agweddau hyn yn ffurfio ein treftadaeth, ac mae treftadaeth gwlad yn rhan bwysig o hunaniaeth bobl.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50