Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Diwylliant » IeithoeddIeithoedd

Mae yna filoedd o ieithoedd yn y byd. Maen nhw’n amrywio o Tsieinëeg, sy’n cael ei siarad gan dros 1 biliwn o bobl yn y byd, i ieithoedd llwythau nad ydyn nhw ddim ond yn cael eu siarad gan nifer fechan o bobl.

 • Mae ieithoedd yn diflannu pob dydd am lawer o resymau. Efallai nad yw pobl yn gallu cymryd rhan mewn busnes neu addysg os nad ydyn nhw’n siarad iaith benodol. Yng Nghymru yn y 19eg ganrif, cafodd plant ysgol eu gwahardd rhag siarad Cymraeg, a bu bron i’r iaith ddiflannu o ganlyniad i hyn
 • Pan rwyt ti’n teithio, mae’n bwysig ceisio dysgu iaith frodorol gwlad. Bydd o gymorth pan fyddi di’n gwneud pethau ymarferol tra rwyt ti i ffwrdd, o archebu bwyd i helpu ti i gyfarfod â phobl newydd
 • Saesneg, Sbaeneg, Tsieinëeg, Hindi ac Arabeg yw’r ieithoedd sy’n cael eu siarad fwyaf yn y byd
 • Mewn llawer o wledydd, mae Saesneg yn cael ei siarad yn aml fel ail iaith, yn enwedig mewn gwledydd Ewropeaidd. Yn America, Sbaeneg yw’r ail iaith yn fwy cyffredinol
 • Mae chwarter poblogaeth y byd yn siarad rhywfaint o Saesneg

Yr Iaith Gymraeg

 • Cymraeg a Saesneg yw ieithoedd cenedlaethol Cymru
 • Mae dros un rhan o bump o boblogaeth Cymru’n gallu siarad Cymraeg, ac mae chwarter o’r boblogaeth yn gallu deall yr iaith
 • Mae cynnydd mewn siaradwyr Cymraeg wedi bod yng Nghymru ers y 1990au, yn bennaf oherwydd bod yr iaith wedi cael ei gwneud yn orfodol mewn ysgolion
 • Mae’r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg ymhlith pobl rhwng 16 ac 19 mlwydd oed
 • Mae rhai rhannau o Gymru lle mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf

Ieithoedd ac addysg

 • Yn y Deyrnas Unedig, Ffrangeg, Sbaeneg, Almaeneg ac Eidaleg yw’r ieithoedd tramor sy’n cael eu dysgu fwyaf
 • Yng Nghymru, mae'r Gymraeg yn orfodol fel pwnc TGAU
 • Nid yw ieithoedd tu allan i Ewrop, megis Tsieinëeg ac Arabeg, yn cael eu haddysgu yn gyffredinol mewn ysgolion cyfun Prydain. Fodd bynnag, gall llawer o wahanol ieithoedd cael eu hastudio o'r newydd ar lefel prifysgol

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50