Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Cludiant » TrenauTrenau

Mae trenau yn ffordd ddibynadwy o deithio o gwmpas Cymru, y DU neu dramor.

Yng Nghymru

Yn wahanol i fysiau, mae trenau yn teithio ar y prif lwybrau yn unig felly ystyria sut y byddi di'n teithio o'r orsaf i ben dy daith. Efallai y bydd angen i ti gerdded, dal bws ychwanegol neu dacsi.

Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau trên yn cynnig tocynnau dydd, tocynnau misol a mwy, gan gynnwys 'tocynnau dychwelyd agored' sy'n golygu dy fod yn penderfynu pryd yr wyt yn bwriadu dychwelyd o fewn cyfnod penodol.

Os byddi di'n archebu dy docynnau o flaen llaw gallant fod yn llawer rhatach, ond gwna'n siŵr dy fod yn gwirio a yw dy docyn ar gyfer 'trên penodedig yn unig'. Os felly mae'n golygu os byddi di'n colli'r trên am ba bynnag reswm rhaid i ti brynu tocyn arall.

Mae rhai trenau'r dyddiau hyn yn cynnig Wi-fi fel y gallet ti ddefnyddio dy ffôn neu ddyfeisiau eraill ac yn cysylltu â'r Rhyngrwyd. Mae gan rhai socedi trydan hefyd fel y gallet ti wefru dy ffôn ac ati.

Os wyt yn gwybod dy fod yn mynd i fod yn gwneud taith trên mae'n syniad da i wirio amserlenni felly nid oes rhaid i ti aros mewn gorsafoedd am gyfnodau hir o amser. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer dy ddiogelwch personol dy hun os byddi di'n teithio yn ystod y nos a gwna'n siŵr dy fod yn dweud wrth rywun pa amser yr wyt yn disgwyl i ddal y trên a phryd y byddi di'n cyrraedd adref.

Mae TravelineCymru yn wefan ddefnyddiol iawn sy'n dy helpu i gynllunio unrhyw daith o Gymru neu o amgylch Cymru, gan roi manylion am drenau a bysiau a hefyd yn dweud wrthyt ba mor bell bydd angen i ti gerdded rhwng cysylltiadau. Cer i Traveline Cymru

O amgylch gweddill y DU ac Ewrop

Mae trenau yn ffordd rad o gyrraedd llefydd yn y DU ac Ewrop, ac er gall y teithiau fod yn hir, gallet ti weld llawer o lefydd ar hyd y ffordd.

Gallet ti ddal trên i Ewrop gan ddefnyddio Twnnel y Sianel.

Os hoffet ti deithio o amgylch Ewrop ar y trên, gallet ti gael tocyn InterRail - mae hyn yn docyn sy'n caniatáu i ti teithio'n ddiderfyn o fewn a rhwng gwledydd. Am fwy o wybodaeth cer i Inter Rail.

Os wyt ti eisoes mewn gwlad arall ac yn awyddus i gael trên i fan arall, mae'n syniad da i archebu dy docynnau cyn i ti fynd gan y gallai fod yn rhatach na gwneud pan fyddi di'n cyrraedd. Gallet ti archebu dros y ffôn neu drwy'r Rhyngrwyd.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50