Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » CludiantCludiant

Mae llawer ffordd i fynd o gwmpas yn dibynnu ar ble rwyt ti'n mynd a sut yr wyt yn dymuno mynd yno.

Mae gwahanol fathau o gludiant ar gael ond bysiau a threnau yw’r prif ffurfiau o gludiant cyhoeddus rhwng gwahanol leoedd. Mae hyd yn oed gwyliau gallu di fynd arnynt yn seiliedig ar fath arbennig o gludiant er enghraifft, mynd ar drenau inter-rail ar draws Ewrop.

Mae diogelwch yn bwysig wrth ddefnyddio cludiant, yn arbennig os ydwyt yn teithio ar dy ben dy hun felly gofala bob amser dy fod yn gwybod amserau’r cludiant a bod rhywun yn gwybod ble'r ydwyt yn mynd.

Cadwa dy eiddo personol arnat neu mewn lle diogel wrth i ti deithio ac os oes rhywbeth yn mynd ar goll, adrodd hynny'n syth.

Gall yr adran hon roi cyngor i ti am deithio a gall dy helpu gyda phenderfyniadau fel ble i fynd a’r ffordd orau o gyrraedd yno.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50