Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Byw Tramor » YmfudoYmfudo

Mae ymfudo, neu fynd i fyw dramor yn barhaol, yn gam mawr y mae angen ei gynllunio’n ofalus.

  • Mae pobl yn dewis ymfudo am bob math o resymau gan gynnwys rhesymau ariannol, iechyd a theulu, neu oherwydd eu bod nhw am symud i ffwrdd o amgylchiadau yn eu gwlad frodorol
  • Mae gan bob gwlad ei pholisïau ei hun ar ymfudo, felly mae'n werth gwneud dy ymchwil am wybodaeth sy’n benodol i’r wlad honno
  • Mae yna wefan annibynnol defnyddiol a fydd yn rhoi'r wybodaeth i ti bydd angen i ti ystyried

Ymfudo dan orfod

  • Gall ymfudo dan orfod digwydd i rai pobl sydd naill ai’n ffoaduriaid neu sydd wedi cael eu gwthio allan o’u gwlad oherwydd trychinebau naturiol neu amgylcheddol, neu newyn
  • Pobl sydd wedi gadael eu gwlad oherwydd eu bod nhw’n ofni cael eu herlid ar sail eu hil, eu crefydd, eu cenedl a’u barn wleidyddol yw ffoaduriaid
  • Mae rhai gwledydd yn derbyn ffoaduriaid ac maen nhw’n cael eu gwarchod dan Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR)
  • Mae ffoaduriaid yn cael eu gwarchod yn gyfreithiol ac mae ganddyn nhw hawl i warchodaeth dan yr UNHCR
  • Pobl sydd wedi symud dros ffin ryngwladol, ond nad ydyn nhw eto wedi ennill statws ffoadur yw ceiswyr lloches. Nid yw ceiswyr lloches yn cael eu gwarchod dan UNHCR
  • Am ragor o wybodaeth gweler yr adran Mewnfudo a Lloches

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50