Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Byw Tramor » LletyLlety

Pan yr ydwyt yn cynllunio i fyw dramor, dod o hyd i rywle i fyw dylai fod yn un o’r pethau cyntaf sydd angen i ti drefnu.

  • Efallai bod gennyt ti ffrindiau neu deulu sy’n byw dramor y gallet ti aros gyda nhw ar y dechrau
  • Os nad oes gennyt ti rywle i aros, efallai y byddi di eisiau dod o hyd i rywle i’w rentu yn gyntaf, cyn i ti geisio rhywle parhaol. Y dyddiau yma mae yna lawer o wefannau yn cynnig llefydd i rentu yn fyr neu'n hir dymor mewn gwahanol wledydd
  • Os ydwyt am brynu eiddo dramor, gwna'n siŵr dy fod yn cael cyngor cyfreithiol proffesiynol yn gyntaf
  • Mae adran Byw Dramor gwefan Direct Gov yn cynnwys popeth sydd angen i ti wybod am ddod o hyd i rywle i fyw dramor

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50