Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Byw TramorByw Tramor

Mae byw dramor yn brofiad sy’n newid bywydau, cyfarfod â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd, addasu i ddiwylliant newydd ac efallai dysgu iaith newydd.

Mae cynllunio yn hanfodol os ydwyt yn meddwl am symud dramor oherwydd mae pethau pwysig i’w drefnu cyn i ti fynd, fel dod o hyd i waith, rhywle i fyw, agor cyfrif banc ac efallai y bydd arnat angen caniatâd a fisa i fyw a gweithio mewn gwlad wahanol. Yn dibynnu ar ba ran o'r byd rwyt ti'n bwriadu teithio, efallai y bydd angen cwrs o frechiadau cyn i ti fynd.

Ceisia wneud cymaint o ymchwil â phosibl ar y wlad y byddi di'n byw ynddi. Ceisia dysgu am y deddfau a’r rheoliadau lleol, arferion lleol a gwahaniaethau diwylliannol.

Bydd yr adran hon yn mynd drwy’r llu o bethau i’w hystyried cyn i ti fynd i fyw dramor fel arian, sut i gadw mewn cysylltiad â’th deulu a’r ffrindiau yr wyt yn eu gadael ar ôl, sut i gadw’n ddiogel a sut i ddod o hyd i lety.

Related Media

Useful Links

1 CommentPostiwch sylw

L_WELSHY53

Rhoddwyd sylw 25 mis yn ôl - 11th April 2014 - 09:47am

LIVING ABROUD WOULD BE EPIC

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50