Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Byw Tramor » CyfathrebuCyfathrebu

Os ydwyt yn ystyried byw dramor, mae’n bwysig dy fod yn cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau yr ydwyt yn eu gadael ar ôl er mwyn iddyn nhw wybod dy fod yn ddiogel.

Mae yna lawer o ffyrdd o gadw mewn cysylltiad â dy deulu a’th ffrindiau, gan gynnwys trwy’r post, trwy e-bost neu negeseuo neu dros y ffôn.

Defnyddio ffôn dramor

 • Gall fod yn ddrud ffonio o ffôn symudol dramor, a gallai fod yn syniad da dechrau cytundeb gyda chwmni ffôn newydd dramor
 • Neu, efallai dy fod eisiau cadw dy ffôn symudol presennol a chysylltu â dy weithredwr er mwyn sicrhau dy fod yn gallu ei ddefnyddio mewn gwledydd eraill. Gall y costau amrywio gan ddibynnu ar dy weithredwr ac ar ba wlad yr ydwyt ti ynddi. Gwna'n siŵr dy fod yn gofyn ynglŷn â’r costau yn gyntaf
 • Er y gall neges testun syml dweud wrth bobl dy fod yn ddiogel, mae'n well i siarad â rai annwyl o bryd i'w gilydd i roi gwybod iddynt sut yr ydwyt yn ei wneud
 • Ni fydd signal ffôn symudol ar gael mewn rhai gwledydd. Mae’n syniad da gofyn ynglŷn â hyn cyn i ti adael
 • Os nad ydwyt ti eisiau defnyddio ffôn symudol dramor, gallet ti ddefnyddio ffôn talu a allai fod yn rhatach
 • Os ydwyt yn defnyddio llinell tir gallet ti brynu cerdyn galw sy’n ffordd ratach o wneud galwadau

E-bost

 • Mae anfon negeseuon e-bost yn ffordd gyflym a hawdd o gadw mewn cysylltiad â phobl
 • Cyn belled â bod gennyt ti fynediad i’r rhyngrwyd, mae defnyddio e-bost yn ffordd wych o gysylltu â dy deulu a’th ffrindiau. Gallet ti hefyd anfon lluniau digidol wedi’u hatodi at dy negeseuon e-bost
 • Mae gan y rhan fwyaf o ffonau symudol WAP erbyn hyn, sy’n dy alluogi i ddefnyddio dy ffôn i anfon negeseuon e-bost. Gwna'n siŵr dy fod yn gwirio’r costau cyn i ti anfon negeseuon

Negeseuo Sydyn

 • Mae negeseuo sydyn yn dod yn ffordd fwyfwy poblogaidd o ’sgwrsio’ dros y rhyngrwyd, ac mae’n gyflymach nag e-bost
 • Mae’n caniatáu i ti weld pwy ydwyt yn eu hadnabod sydd wedi mewngofnodi ar y rhyngrwyd, ac anfon negeseuon sydyn atyn nhw
 • Bydd defnyddwyr system negeseuo sydyn yn creu ’rhestri bydis’ o’u ffrindiau y gallan nhw anfon negeseuon atyn nhw. Mae’r ’rhestr bydis’ yn dangos pwy sydd ar-lein

Galwadau Llais dros y Rhyngrwyd

 • Mae siarad dros y rhyngrwyd yn debyg i ddefnyddio ffôn - gallet ti wneud galwadau i bobl dros y byd i gyd, ond ar gyfradd lawer yn rhatach na galwad ffôn neu alwad ffôn symudol
 • Fe fydd rhai cwmnïau sy’n cynnig y gwasanaeth yma’n codi ffi fisol a bydd rhai’n codi ffi fesul munud ac mae rhai'n rhad ac am ddim
 • I sefydlu’r cyfleuster yma ar dy gyfrifiadur fe fydd angen i ti lawrlwytho rhaglen a defnyddio clustffonau

Am fwy o wybodaeth, gweler y rhan Tecstio a Rhwydweithio Cymdeithasol yn yr adran Pobl yn Dy Fywyd.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50