Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » Byw Tramor » Arian TramorArian Dramor

Cynllunia ymlaen llaw a chyfrifa faint o arian fydd gennyt ti dramor trwy gyfrifo dy incwm a dy wariant.

Os ydwyt yn bwriadu byw dramor yn barhaol neu am amser hir, bydd angen i ti benderfynu p’un ai ydwyt am gadw dy gyfrif banc yn y DU neu agor cyfrif newydd. Bydd dy fanc yn y DU yn dy helpu a’th gynghori trwy fynd drwy dy opsiynau ar gyfer rheoli dy arian dramor.

Yn gyffredinol, mae gennyt ti dri dewis ar gyfer rheoli dy arian dramor:

  • Cadw dy arian yn dy gyfrif banc yn y DU
  • Agor cyfrif lleol yn dy wlad newydd
  • Rhoi dy arian mewn cyfrif banc alltraeth

Cadw dy arian yn dy gyfrif banc yn y DU

  • Mae’n syniad da cadw dy gyfrif banc yn y DU ar gyfer ymweliadau gwyliau a rhag ofn y bydd yna argyfwng
  • Mae gan lawer o fanciau yn y DU wasanaeth bancio rhyngwladol penodol, felly gofynna i dy fanc cyfredol yn y DU am fwy o wybodaeth

Agor cyfrif lleol yn dy wlad newydd

  • Bydd hyn yn rhoi rhywle i ti gadw dy enillion a bydd yn ffordd o ddefnyddio arian lleol i dalu am bethau o ddydd i ddydd
  • Efallai y bydd yn cymryd yn hirach i agor cyfrif banc dramor, ac yn bendant bydd angen i ti ddangos prawf o bwy ydwyt ti ac o’th statws preswyl

Rhoi dy arian mewn cyfrif banc alltraeth

  • Mae llawer o bobl sy’n byw dramor yn defnyddio cyfrif banc alltraeth i reoli eu harian
  • Gallet ti ddefnyddio cyfrif banc alltraeth i reoli dy gyllid o ddydd i ddydd o unrhyw le yn y byd ac yn ddefnyddiol ar gyfer pobl sy'n teithio i wledydd gwahanol yn rheolaidd

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50