Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Yswiriant » Yswiriant Iechyd neu Afiechyd DifrifolYswiriant Iechyd neu Afiechyd Difrifol

Mae’r math yma o yswiriant yn rhoi sicrwydd ar gyfer cost trin cyflyrau meddygol y mae modd eu gwella yn yr ysbyty yn breifat.

Os oes gennyt ti yswiriant meddygol, nid oes yn rhaid i ti aros am lawdriniaethau nad oes eu hangen ar frys, a gallet ti ddewis amser y llawdriniaeth.

Gallet ti dalu swm ychwanegol i gael cyngor ac asesiadau iechyd, help â chludiant i’r ysbyty ac oddi yno, yn ogystal â buddion ariannol.

Yswiriant Salwch Difrifol ac Yswiriant Diogelu Incwm

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50