Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Yswiriant » Diogelwch CardiauDiogelu Cardiau ac Yswiriant Diogelu Taliadau

Diogelu Cardiau

  • Mae banciau a chwmnïau benthyciadau yn cynnig diogelwch cardiau i ddiogelu dy gardiau rhag nifer o risgiau
  • Nid yw’n orfodol cael diogelwch cardiau, felly paid â theimlo dan bwysau i godi’r yswiriant yma os ydwyt yn ansicr
  • Mae pob cerdyn credyd yn cynnig diogelwch rhag twyll. Er enghraifft, pe bai rhywun yn dwyn rhif dy gerdyn credyd ac yn ei ddefnyddio’n anghyfreithlon ar-lein neu dros y ffôn, fe fyddi di wedi dy ddiogelu ac ni fydd yn rhaid i ti dalu’r arian hwnnw yn ôl

Gall talu gyda cherdyn credyd roi diogelwch cyfreithiol gwerthfawr i ti os bydd y cwmni yr ydwyt yn ei brynu ohono'n mynd i'r wal neu os nad yw'n cyflawni'r hyn yr addawodd, ac efallai y gallet hawlio ad-daliad gan gwmni cerdyn credyd.

Efallai y byddet hefyd yn cael rhywfaint o amddiffyniad wrth dalu gyda cherdyn debyd o dan gynllun gwirfoddol. Gyda chardiau tâl nid ydwyt yn cael dy amddiffyn fel arfer.

Yswiriant Diogelu Taliadau

  • Mae hwn yn rhoi sicrwydd ar gyfer ad-daliadau cerdyn credyd, benthyciad neu forgais pe byddi di’n colli dy incwm oherwydd salwch, damwain neu golli dy swydd
  • Bydd rhai polisïau hefyd yn rhoi sicrwydd ar gyfer lladrad neu ddefnydd twyllodrus o dy gardiau
  • Gwna'n siŵr dy fod di’n deall yn iawn yr hyn mae dy bolisi yn ei warantu, gan nad ydyw bob amser yn rhoi sicrwydd am lawer o afiechydon, a dim ond yn dy ddiogelu am ddyled benodol a ddim fel arfer yn dechrau am 90 diwrnod

Efallai dy fod wedi clywed am Yswiriant Diogelu Taliadau (PPI), oherwydd cafwyd ei gam-werthu i filiynau o bobl. Os ydwyt yn meddwl fod PPI wedi cael ei gam-werthu i ti, gweler rhai o'r dolenni isod.

Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol un neu ddau o adrannau ar undebau credyd, gan gynnwys:

Gallet gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol ar 0300 500 5000 (neu 0300 500 5555 ar gyfer Cymraeg) Llun - Gwener 8am - 8pm, Sad 9am-1pm. Ceir hefyd swyddogaeth sgwrsio ar-lein ar eu safle.

Gallet gysylltu â Meic am ddim drwy sgwrsio ar-lein, testun (84001) neu ffoniwch (23456 080880).

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50