Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » ArianArian

O gynilo i brynu rhywbeth newydd i dy hun, i wneud cais am grant myfyriwr, mae arian yn ffrind ac yn elyn mewn mesurau cyfartal. Os caiff ei reoli'n gywir a gyda pharch gall dy helpu i wneud pethau na allet ti fel arall, ond os caiff ei drin yn y ffordd anghywir gall dy adael mewn dyled ac mewn sefyllfa anodd.

Efallai bod eisoes gennyt gyfrif banc ac yn meddwl am y ffordd gorau i arbed dy arian, neu efallai y byddet yn edrych i gael dy swydd daledig gyntaf ac yn meddwl tybed beth yw'r isafswm cyflog cenedlaethol. Efallai y bydd gennyt hawl i gymhorthdal ​​incwm neu fudd-daliadau ac angen cyngor ar y ffordd orau i wneud cais amdanynt.

Mae rhai pobl yn bodoli yn hapus ar ychydig iawn o arian parod, tra bod eraill yn ymdrechu am bethau materol a ellir ond eu hennill drwy gyfrif banc iach. Pa bynnag ddosbarth wyt ti'n perthyn iddo, yn yr adran hon gallu di dod o hyd i'r holl wybodaeth y bydd angen i ti wneud penderfyniadau ariannol fel person ifanc.

9 CommentsPostiwch sylw

National Editor

National Editor

Rhoddwyd sylw 74 mis yn ôl - 23rd March 2010 - 10:39am

Just as well, ship1 - booze is bad for you (and illegal for anyone under 18)!

Read this:
http://www.youngnewport.co.uk/en/info/health/smoking-and-alcohol/alcohol/

National Editor

National Editor

Rhoddwyd sylw 74 mis yn ôl - 24th March 2010 - 10:17am

Have a look at Drinkaware's Youth Strategy:
http://www.drinkaware.co.uk/talking-to-under-18s/professionals/youth-strategy

Sam Sprout (Editor)

Sam Sprout (Editor)

Rhoddwyd sylw 60 mis yn ôl - 24th May 2011 - 10:28am

There's quite a big difference between enjoying a drink occasionally and being an alcoholic. Obligatory links to alcohol section and Alcoholics Anonymous.

thechilledoutwelshman

Rhoddwyd sylw 58 mis yn ôl - 21st July 2011 - 20:56pm

Got to save money now as work has finished for the summer!!! :(

SynysterKatie

SynysterKatie

Rhoddwyd sylw 56 mis yn ôl - 27th September 2011 - 19:00pm

I wouldn't consider myself an alcoholic, but I do enjoy my drink! I'm sensible when I drink and whoever I'm drinking with I always take care of my other friends around me...
In my opinion, it's okay to drink but not obsessive drinking or drinking because of silly reasons such as heart break, loss of a friend/family member etc. because you will probably end up doing something stupid...

All in all, as long as your taking care and drinking sensibly! :)

PS3Girl

PS3Girl

Rhoddwyd sylw 51 mis yn ôl - 8th February 2012 - 15:55pm

Just wondering is there anything on how 14 year olds can earn money because i just had a baby sister so we are tight on money, and i hardly get any except when its my birthday and christmas which is near the end of the year. I would like to have a little job or something to earn money as there are things i want to get and want to save up for. I have been looking around for a job but just can find anything anywhere for someone my age. Can anyone help me or give any advice.

Sam Sprout (Editor)

Sam Sprout (Editor)

Rhoddwyd sylw 51 mis yn ôl - 8th February 2012 - 16:09pm

@PS3Girl, I'm not sure off the top of my head apart from babysitting and paper rounds but if you give Meic a buzz/visit they might have some useful info for you...

http://www.meiccymru.org/
Freephone: 080880 23456
Text: 84001

PS3Girl

PS3Girl

Rhoddwyd sylw 51 mis yn ôl - 8th February 2012 - 16:49pm

Thank you Sam, i shall look into that

best username ever

Rhoddwyd sylw 36 mis yn ôl - 14th May 2013 - 14:53pm

hi

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50