Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » CyllidebuCyllidebu

Mae'r adran hon yn edrych ar sut y gallu di cyllidebu a chael mwy o reolaeth dros eich arian eich hun. Dyma gyflwyniad.

  • Mae cyllideb, yn syml, yn gofnod neu gynllun o faint o arian sydd gennyt yn dod i mewn (dy incwm) a faint o arian rwyt yn ei wario neu'n disgwyl gwario (dy dreuliau)
  • Pam gyllidebu? Mae cyllidebu yn dy helpu i wneud yn siŵr nad wyt yn gwario mwy nag y gallu di fforddio, mae'n gwneud yn siŵr nad wyt yn colli golwg ar dy arian neu yn gwastraffu, ac mae'n helpu i gynllunio ar gyfer y pethau pwysig a'r pethau hwyl mewn bywyd
  • Efallai y byddi di'n teimlo fod angen i ti greu cyllideb tymor byr, er enghraifft, os wyt ti'n cynilo ar gyfer rhywbeth neu eisiau gwneud yn siŵr y gallu di dalu dy gostau bob dydd, neu, cyllideb fwy hirdymor, er enghraifft, os wyt yn cymryd benthyciad

1 CommentPostiwch sylw

National Editor

National Editor

Rhoddwyd sylw 75 mis yn ôl - 12th March 2010 - 16:41pm

Hello there CookieDough123!

Have a look at our money info area where there's loads of advice:
http://www.cliconline.co.uk/en/info/money/pocket-money/saving/

Read jescc's article:
http://www.cliconline.co.uk/en/news/money-managerheoli-arian/01390.html

Hope this helps - if you need further info & advice, the Cwtch helpline is coming very soon. It's launch will be announced here on CLIC.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50