Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Banciau a Chymdeithasau AdeiladuBanciau a Chymdeithasau Adeiladu

Mae banciau a chymdeithasau adeiladu yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ariannol i helpu pobl i reoli eu harian.

Yn ogystal â chynnig cyfrifon cyfredol a chyfrifon cynilo, maen nhw hefyd yn cynnig cardiau credyd, benthyciadau a morgeisiau.

Mae pob banc neu gymdeithas adeiladu yn wahanol a gall y gwasanaethau maent yn eu cynnig amrywio.

Cyn cofrestru ar gyfer unrhyw wasanaeth banc neu gymdeithas adeiladu, chwilia o gwmpas am y fargen orau bob amser, a pheidiwch byth â llofnodi unrhyw beth os nad ydwyt yn deall yr amodau yn llawn. Darllena'r print mân bob amser!

Os ydwyt yn poeni am dy sefyllfa ariannol, siarada â'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth neu'r Gwasanaeth Cynghori Ariannol am gyngor.

Os oes gennyt gŵyn am fanc neu gymdeithas adeiladu, ysgrifenna at ei brif swyddfa, neu cysyllta â'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol, sy'n rheoleiddio'r holl fanciau a chymdeithasau adeiladu.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50